display result search
منو
عبودیّت- بخش دهم

عبودیّت- بخش دهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 35 دقیقه مدت قطعه
  • 27 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "عبودیّت"، سال1401

هر یک از ما باید در سایه ی تعالیم دین، به این باور برسیم که هرچه خیر و خوبی از ما سر می زند، از ناحیه ی خداست و اگر عنایات او نباشد، ما هیچ کاره هستیم. کسی که به این باور ارزشمند نایل شود، هرگز دچار عُجب و غرور نخواهد شد. عُجب، باعث نابودی اعمال پسندیده می شود و بر طبق حدیث قُدسی، گاهی خدای متعال، خواب را بر بنده ی شب زنده دارش غالب و او را از فیض نماز شب، محروم می کند تا مبادا در اثر عبادت، گرفتار عُجب و خود بزرگ بینی شود.
قارون، ثروتمند متکبّر و مغروری بود که از اموال فراوانش، برای آباد کردن آخرتش بهره نمی برد. آیه ی 77 سوره ی "قصص" نصیحت های مومنان بنی اسراییل به قارون را بیان فرموده است. در این آیه می خوانیم: "در آنچه خدا به تو عطا کرده است، سرای آخرت را بجوی، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و نیکی کن؛ همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است."
در دو آیه از قرآن کریم، خدا به رسولش یادآور می شود که هرچه خیر و خوبی از انسان سر می زند، از ناحیه ی الطاف الهی است. در آیه ی17 سوره ی "أنفال" می خوانیم: "وَما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ وَلکِنَّ اللّهَ رَمی." یعنی: "ای پیامبر! هنگامی که به سوی دشمنان، تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی؛ بلکه خدا پرتاب کرد." همچنین در آیه ی 56 سوره ی "قصص" آمده است: "إِنَّکَ لَا تَهدی مَن أحبَبتَ وَلکِنَّ اللَهَ یَهدی مَن یَشاء." یعنی: "قطعاً تو نمی توانی هر که را خود دوست داری هدایت کنی؛ بلکه خدا هر که را بخواهد، هدایت می کند."

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 35:21

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی