display result search
منو
هنر مومن، تبدیل بلا نعمت و فرصت است

هنر مومن، تبدیل بلا نعمت و فرصت است

  • 1 تعداد قطعات
  • 59 دقیقه مدت قطعه
  • 188 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع «هنر مومن، تبدیل بلا نعمت و فرصت است»، سال 1401

یکی از خصوصیاتی که یک مومن باید داشته باشد این است که از فرصت های زندگی اش استفاده کند و از این فرصت های زودگذر بهره ببرد. بالاتر اینکه هنر یک مومن این است که تهدیدهای زندگی خود را تبدیل به فرصت کند. به تعبیر و زبان دینی، بلاها را تبدیل به نعمت بکند و این هنر مومن است.
شهید سلیمانی یک جمله طلایی و حکیمانه داشت. می فرمودند فرصتی که در بحران ها و تهدیدها هست در خود فرصت ها نیست. یک مومن از بلا بیشتر می تواند استفاده کند تا نعمت، به شرط اینکه بداند چه کار باید بکند. نعمت بودن نعمت و یا بلا بودن بلا دست خود ماست. با عمل و عکس العمل ماست که نعمت نعمت می شود و یا نعمت بلا می شود و بالعکس.
انسان باید با شکر نعمت و بندگی متناسب با آن به خدا نزدیک شود. اگر ما در خود ظرفیت ایجاد کنیم خدا آن نعمت را ادامه می دهد. اگر انسان کفران نعمت کند، خدا آن نعمت تبدیل به نقمت می کند. در بلا هم مینگونه است. اگر انسان متناسب با بلا بندگی داشته باشد، خدا می گوید تو در بلا و گرفتاری بندگی کردی و خط قرمزها را زیر پا نگذاشتی، تمام عالم لشکر من است و من آنها را به کمک تو می فرستم و بلاها را تبدیل به نعمت می کنم. وظیفه ما بندگی است و گشایش دست خداست.
یکی از بزرگترین تهدیدهای زمان ما این داعشی های هار بودند. این پست فطرت های فوق جنایکار به صورت اعتقادی می جنگیدند. کسی که اعتقادی می جنگد، انتحاری هم کار می کند. گمان آنها مانند خوارج این است که پیش پیغمبر می روند. دارای اعتقاد باطل و گمان بر حق بودن دارند. داعش پروژه ای بود که واقعا روی آن کار کرده بودند و اهداف متعدد و حساب شده ای داشتند. حاج قسم سلیمانی عزیز و مدافعین حرم که درود خدا بر همه آنها باد سینه خود را سپر کردند و به مقابله آنها رفتند. زمانی که کسی از آنها تعریف نمی کرد و به آنها متلک هم می گفتند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 59:23

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    چقدر صدای دلنشینی داره. هر شب باید گوش بدم سخنرانی هاشون رو...

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی