display result search
منو
خانواده متعالی، جلسه شانزدهم

خانواده متعالی، جلسه شانزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 42 دقیقه مدت قطعه
  • 32 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع «خانواده متعالی»، جلسه شانزدهم، سال 1389

تفاوت های میان زن و مرد موجب تفاوت ها، نقائص و امتیازاتی می شود که هم مرد و زن با امتیازات خودشان نقائص دیگری را بر طرف می کنند و هم با قرار گرفتن در مقابل امتیازات دیگری متوجه کاستی های خودشان می شوند.
زن و مرد ویژگی های متفاوتی دارند که اگر هر یک از این دو دچار خودخواهی باشند اساسا نمی توانند ویژگی های متفاوت طرف مقابل را درک کنند.اگر ما دست از خودخواهی بد خود بر داریم فرصت پیدا خواهیم کرد تا اطرافیان خود را ببینیم. و آنها را بشناسیم و بعد با آنها رفتار مناسب داشته باشیم. اگر خودخواهی بد ما غلبه کند همیشه قیاس به نفس خواهیم کرد و درباره قضاوت خود نسبت به دیگران دچار اشتباه خواهیم شد.
اساسا هر کدام از ما دارای نقطه ضعف هایی هستیم. هر صنف و گروهی نیز نقطه ضعف های خود را دارند و هر جنسی هم از این زن و مرد نقطه ضعف های مربوط به خود را دارند. خداوند این نقطه ضعف ها را در ما قرار داده تا با آنها مقابله کنیم.
از طرف دیگر هر کس و هر فرد و هر صنف و گروهی نقاط قوت مربوط به خود را دارند. ما باید نقاط قوت و نقاط ضعف خود را به شکل صحیح بشناسیم.
یکی از نقطه ضعف های مربوط به خانم ها زبان است. روایت می فرماید زبان خانم ها ر مقام انتقاد یک زبان پر زخمی است. لذا خانم ها باید در به کارگیری زبان خود مراقبت داشته باشند. خانم ها در استفاده از زبان دارای دو وجه هستند. دلبری خانم ها می تواند در مردان تاثیرات مثبت یا منفی بجا یا نابجا بگذارد. لذا به خانم ها توصیه می شود که خانم ها در صحبت با نامحرم چگونه صحبت کنند. وجه دیگر زبان زن سوزاننده بودن اوست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 42:07

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی