display result search
منو
آثار تربیتی و الگوهای رفتاری در شخصیت قمر بنی هاشم(ع)

آثار تربیتی و الگوهای رفتاری در شخصیت قمر بنی هاشم(ع)

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 61 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی با موضوع «آثار تربیتی و الگوهای رفتاری در شخصیت قمر بنی هاشم(ع)»، سال 1399

اشعار زیر از استاد سید محمد علی ریاضی در وصف قمر بنی هاشم علیه السلام است:
ای حرمت قبلة حاجات ما یاد تو تسبیح ومناجات ما
تاج شهیدان همه عالمی دست علی ماه بنی هاشمی
همقدم قافله سالار عشق ساقی عشاق و علمدار عشق
سرور و سالار سپاه حسین داده سر و دست براه حسین
عم امام و اخ و ابن امام حضرت عباس علیه السلام
ای علم کفر نگون ساخته پرچم اسلام برافراخته
مکتب تو مکتب عشق و وفاست درس الفبای تو صدق و صفاست
شمع شده آب شده سوخته روح ادب را ادب آموخته
آب فرات از ادب تست مات موج زند اشگ بچشم فرات
یاد حسین و لب عطشان او و آن لب خشکیده ی طفلان او
ساقی کوثر پدرت مرتضی است کار تو سقائی کرب و بلایت
هر که بدردی بغمی شد دوچار گوید از یکصد و سی و سه بار
ایعلم افراشته در عالمین اکشف یا کاشف کرب الحسین
از کرم و لطف جوابش دهی تشنه اگر آمده آبش دهی
چون نهم ماه محرم رسید کار بدانجا که تو دانی کشید
از عقب خیمه ی صدر جهان شاه فلک جاه ملک آشیان
شمر بآواز ترا زد صدا گفت کجائید بنو اختنا
تا برهانند زهنگامه ات داد نشان خط امان نامه ات
رنگ پرید از رخ زیبای تو لرزه بیفتاد بر اعضای تو
من بامان باشم و جان جهان از دم شمشیر و سنان بی امان
دست تو نگرفت امان نامه را تا که شد از پیکر پاکت جدا
مزد تو زین سوختن و ساختن دست سپر کردن و سرباختن
دست تو شد دسته شه لافتی خط تو شد خط امان خدا
چار امامی که ترا دیده اند دست علم گیر تو بوسیده¬اند
طفل بدی مادر والاگهر برد ترا ساحت قدس پدر
چشم خداوند چودست تو دید بوسه زد و اشگ زچشمش چکید
با لب آغشته بزهر جفا بوسه بدست تو بزد مجتبی
دید چو در کرب و بلا شاهدین دست تو افتاد بروی زمین
خم شد و بگذاشت سر دیده اش بوسه بزد با لب خشکیده اش
حضرت سجاد هم آندست پاک بوسه زد و کرد نهان زیرخاک
مطلع شعبان همایون اثر بر ادب تست دلیلی دگر
سوم اینماه چونور امید شعشعه¬ی صبح حسینی دمید
چارم اینمه که پر از عطر و بوست نوبت میلاد علمدار اوست
شد بهم آمیخته از مشرقین نور ابوالفضل و شعاع حسین
ای بفدای سر و جان و تنت وین ادب آمدن و رفتنت
وقت ولادت قدمی پشت سر وقت شهادت قدمی بیشتر
مدح تو این بس که شه ملک و جان شاه شهیدان و امام زمان
گفت بتو گوهر والا نژاد جان برادر بفدای تو باد
شه چو بقربان برادر رود کیست" ریاضی" که فدایت شود

در جنگ صفین که دومین جنگ امیرمومنان علی علیه السلام در مقابله با معاویه بود، روزی حضرت پرچم و علم را همراه با یک دستور نظامی به دست فرزندشان محمد بن حنفیه دادند. محمد بن حنفیه به طرف دشمن رفت. تیراندازی شدیدی از طرف دشمن به سمت او به جریان افتاد و او نتوانست مقاومت کند و لذا عقب نشینی کرد. امیرمومنان این عقب نشینی را نپسندیدند و ناراحت شدند. امام به محمد بن حنفیه فرمودند اگر همه ارث شجاعت را از من گرفته بودی، اینجا عقب نشینی نمی کردی. این ژن هایی که از مادر به ارث برده ای باعث عقب نشینی تو شد.
از نظر علمی مشخص است که فرزندان ما همانگونه که صفات ظاهری را از پدر و مادر به ارث می برند، صفات باطنی و اخلاقی را نیز به ارث می برند. و لذا اینگونه بود که امیرمومنان از برادرش عقیل که در علم انساب تبحّر داشت، خواست بانویی از خاندانی اصیل و دارای صفات اخلاقی و باطنی والا و بالایی باشد را برگزیند و خود نیز به خواستگاریش برود تا او فرزندان رشید و شجاع به دنیا بیاورد و به این ترتیب بود که برادر بزرگتر برای یافتن و سپس خواستگاری از چنین بانویی به فکر فرو رفت و اندکی بعد به یاد دختری از قبیله ی کلابیه افتاد و گفت با ام البنین کلابیه ازدواج کن که در عرب شجاع تر از پدران او کسی نیست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی