display result search
منو
یاری دین مقدمه یاری و کمک خداوند

یاری دین مقدمه یاری و کمک خداوند

  • 1 تعداد قطعات
  • 37 دقیقه مدت قطعه
  • 63 دریافت شده
سخنرانی از آیت الله سید رحیم توکل با موضوع «یاری دین مقدمه یاری و کمک خداوند»، سال 1400

اعتقاد ما این است که خداوند علمش و قدرتش بی نهایت است و از هر چیزی آگاهی کامل دارد بنابراین اگر بنا است خداوند اعمال قدرت کند نیاز به شرایطی دارد که از سنت های خداوند است و اگر انسان و قومی در خود آن شرایط را ایجاد کند از عنایات خداوند بهره مند خواهد بود.
خداوند سرنوشت انسان و قومی را عوض نمی کند مگر اینکه خود آن قوم سرنوشت خود را عوض کند. خداوند می فرماید اگر دین خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند بنابراین یاری دین خدا مقدمه یاری و کمک خداوند است.
خداوند می تواند خودش اعمال قدرت کند ولی بنا بر این نیست که خدا در هر امری دخالت کند بنابراین مقدمات را به ما سپرده و اگر ما مقدمات را فراهم کنیم خداوند ما را یاری می‌کند و این به نوعی امتحان الهی از انسان‌ها است.
در قرآن مثال های زیادی از یاری و نصرت الهی نسبت به پیامبران نقل شده است. حضرت ابراهیم(ع) فرزند خود را به قربانگاه برده و از خدا اطاعت کردند آنگاه خداوند ایشان را کمک کرد و به چاقو فرمان داد که گلوی اسماعیل را نبرد، حضرت موسی هم با فرعون مبارزه کردند و از شهر خارج شدند ولی وقتی به دریای آب رسیدند نوبت کمک خداوند شد که دریا را شکافت و حضرت موسی (ع) را نجات داد.
حضرت نوح هم 950 سال قوم خود را دعوت کردند و آنقدر حضرت نوح را می زدند که خون آلود می شدند و در این مدت تنها 81 نفر ایمان آوردند ولی حضرت نوح ایستادند و کم نیاوردند و تمام و کمال به میدان آمدند آنگاه نوبت نصرت و یاری خدا رسید و در آن طوفان شدید حضرت نوح به سلامت گذشتند؛ بنابراین اگر می خواهیم خدا ما را یاری کند اول باید ما دین خدا را یاری کنیم و مقدمات یاری خداوند را فراهم کنیم.
پیامبر اسلام(ص) هم آزار و اذیت های زیادی را تحمل شدند و در راه دین خدا ایستادگی و مقاومت کردند. بعد از 13 سال تحمل سختی و رنج خداوند به وسیله یک عنکبوت ایشان را یاری کرد و جانشان را نجات داد؛ بنابراین ما باید در مرحله امتحانات درست عمل کنیم زیرا قدرت خداوند بی نهایت است ولی وقتی اعمال قدرت می کند که ما مقدمات آن را فراهم کنیم.
در جنگ بدر تعداد و امکانات دشمنان بسیار زیادتر بود ولی اصحاب به دستورات پیامبر(ص) عمل کردند و در آن جنگ پیروز شدند. در جنگ بدر مسلمانان چون به امر رهبر الهی عمل کردند به پیروزی رسیدند ولی در جنگ احد چون به امر رهبر خود عمل نکردند و تنگه احد را رها کردند شکست خوردند.
خداوند برکات خود را وقتی نازل می کند که ما مقدمات آن را به درستی انجام دهیم. ما باید از تاریخ برای آینده خود عبرت بگیریم که وقتی رهبری به میدان آمد و ملت رهبری او را پذیرفت باید به دستورات رهبر عمل کنیم و از او اطاعت کنیم تا به نتیجه برسیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 37:35

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی