display result search
منو
بسیج یعنی تجدد و نوگرایىِ حقیقی و باز کردن میدان‌های تازه‌ی زندگی

بسیج یعنی تجدد و نوگرایىِ حقیقی و باز کردن میدان‌های تازه‌ی زندگی

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 143 دریافت شده
سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع "اساس بسیج یعنی تجدد و نوگرایىِ حقیقی و باز کردن میدان‌های تازه‌ی زندگی"

تجدد و نوگرایىِ حقیقی و باز کردن میدان‌های تازه‌ی زندگی، مطلوب اسلام است؛ اصلاً اسلام این را از انسان خواسته؛ این به برکت تأمل، تعمق، کار درست، کار فکری، تلاش عملی، مجاهدت، استقبال از کار و از خطر در همه‌ی میدان‌ها، و همتها را بلند کردن به‌دست می‌آید. این کارها مربوط به کیست؟ مربوط به بسیج است. اگر بسیج را درست معنا کنیم، همین است. بسیج همچنین یعنی انسان باهمتی که غیرت دینی و دانایىِ فکری و نیازشناسی و ابتکار و جوشش ذهنی و خلاقیت دارد و وارد میدان میشود.
بسیج دانشجویی طبیعتاً مظهر تام و تمام این مفاهیم است. همت شما باید این باشد که این عرصه‌ی اساسی را تأمین کنید

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:19

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی