display result search
منو
نبودن آیت الله مصباح و آیت الله یزدی برای خبرگان خسارت است

نبودن آیت الله مصباح و آیت الله یزدی برای خبرگان خسارت است

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 142 دریافت شده
سخنرانی رهبر معظم انقلاب پس از انتخابات مجلس خبرگان در سال 94

برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی کند، آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.شخصیت برجسته افراد به داشته ها و سرمایه های معنوی آنهاست. /20 اسفند 1394

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:14

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی