display result search
منو
فهم حقیقت بندگی

فهم حقیقت بندگی

  • 2 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 175 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "فهم حقیقت بندگی"


یکی از نعمت‌های پر ارزش و مفید پروردگار عالم که هم فایده دنیایی دارد و هم فایده آخرتی فهم حقیقت بندگی،‌ عبودیت و عبادت است. بخشی از این فهم با تحصیل به دست می‌آید و بخش مهم آن با پاکیزگی باطن و بندگی بدست می‌آید.

رسول اکرم (ص) بین مردم نشسته بودند. دیوارهای مسجد هنوز بالا نرفته بود و بیرون کاملاً‌ پیدا بود. جوانی از کنار مسجد عبور کرد. پیغمبر اسلام (ص) به همه مردم رو کردند و فرمودند: «این مردی است که خداوند دل او را با نور ایمان منور و نورانی کرده است.» این مرد در مکه با حضرت آشنا شد و تعالیم را از حضرت آموخت و در مدینه هم به صورت مرتب در جلسات پیامبر (ص) حضور داشت. یک محصل خوبی برای فهم حقائق دین بود. اما با توجه به اینکه این فرد این سیر را طی کرده بود حضرت برایشان از خداوند نور ایمان را درخواست کردند.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی