display result search
منو
تجسم مال و عمل در هنگام مرگ

تجسم مال و عمل در هنگام مرگ

  • 3 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 167 دریافت شده
سخنرانی آیت الله میرزا علی احمدی میانجی با موضوع "تجسم مال و عمل در هنگام مرگ"

آیا در برزخ خود عمل مجسم می‌شود یا نتیجه عمل؟ انسان در آخرین روز عمرش سه چیز در نظرش ظاهر می‌شود: مالش، عملش و فرزندش. تمام مال‌هایی که کسب کرده و از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده، در نظرش نمود پیدا می‌کند. در قرآن کریم تعبیر به اغلال شده که همان علاقه به مال،‌ فرزند و ... می‌باشد. شاید همین علاقه‌ها باعث شود که کافر از دنیا بیرون رود.

ممکن است برای این انسان این حالت پیدا شود که وقتی دید خدا همه اموالی که با چه زحمت‌هایی بدست آورده می‌گیرد، با حالت کفر و بغض از خدا از دنیا خارج شود. در روایتی داریم در روز قیامت انسان تمام اعمالش را به یاد می‌آورد و همه جلوی چشمش ظاهر می‌شود.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی