display result search
منو
مقام فقر و فقرا

مقام فقر و فقرا

  • 2 تعداد قطعات
  • 13 دقیقه مدت قطعه
  • 47 دریافت شده
سخنرانی آیت الله ناصری با موضوع "مقام فقر و فقرا"

فقرا در روز قیامت از مقام بالایی برخوردار هستند. روایات زیادی در فضیلت فقرا وارد شده است. اما چه فقرایی اینچنین مقام و منزلتی در روز آخرت دارند؟ حدود 18 شرط برای آنها تعریف شده است. اولین شرط این است که راضی باشد به رضای خدا. خدا هم عادل است،‌ هم قادر است و هم حکیم. در هر وضعیتی شاکر است و گلایه‌ای ندارد و با کم و بیش زندگی می‌سازد. دومین شرط این است که صابر هستند. یکی دیگر اینکه شکایت خدا را پیش کسی نمی‌کنند. یک شرط دیگر اینکه فعل حرامی هم انجام نمی‌دهند.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی