display result search
منو
امتحان مال

امتحان مال

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 84 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از آیت الله علی مشکینی با موضوع «امتحان مال»

در مال بشر امتحان وجود دارد. در روایات و آیات یکی از مواردی که امتحان سخت دارد، مال است.
در مال خواهند پرسید که از کجا کسب کردی و در کجا مصرف کردی.
کاری بکنیم که در روز قیامت بگوییم همه مالم را از راه حلال کسب کردم و در راه حلال مصرف کردم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:05

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی