display result search
منو
معاد - بخش بیست و چهارم

معاد - بخش بیست و چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 52 دقیقه مدت قطعه
  • 452 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع معاد - بخش بیست و چهارم

بعد از عبور مردم از مناطق تاریک و رسیدن به اعراف عده ای از مردم وارد بهشت شده و برخی در تاریکی می مانند در این میان برخی سرنوشتی نامعلوم دارند و به تعبیری سرگردان هستند. اینها همان مستضعفین یا رجال اعراف هستند. این افراد کار خوب و بد را با هم انجام می دهند و بر تپه های اعراف می ایستند. به همراه آنها اولیاء الهی نیز برای نظارت بر فراز اعراف ایستاده اند. در روایت است که امام علی (ع) در این زمان مؤذن است و بنا بر روایتی از ابن عباس علی (ع) نام های بسیاری در قرآن دارد که مردم نمی دانند و یکی از آنها مؤذن است.
در قیامت حسنات انسان ها ده برابر شده و گناهان با ضریب یک سنجیده و محاسبه می شود. رسول اکرم (ص) فرمود که کسانی که بدی و خوبی هایشان به یک اندازه باشد آنها در گروه اعراف قرار می گیرند. امام باقر (ع) به اهل خود می گوید که خداوند تکلیف اینها را مشخص نکرده و شما هم باید این بحث را را رها کنید.
در محاسبه ی اعمال بهشتیان و جهنمیان برخی زود مورد محاسبه قرار می گیرند و برخی باید مدت ها منتظر بمانند تا تکلیفشان مشخص شود. انکار کنندگان معاد با شیاطین محشور می شوند و در جهنم جاودان خواهند شد. شیاطین در قیامت با جسمی شبیه به انسان محشور می شوند و با انسان ها وارد جهنم می شوند. آنها که به خدا ایمان و اعتقاد ندارند به صورت به زانو درآمده در اطراف جهنم قرار می گیرند. آنها دسته دسته به جهنم افکنده می شوند و جهنم فوران می کند. گاهی مؤمنین برای دیدار جهنمیانی که آنها را می شناسند به جهنم سر می زنند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 52:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی