display result search
منو
معاد - بخش بیستم

معاد - بخش بیستم

  • 1 تعداد قطعات
  • 41 دقیقه مدت قطعه
  • 449 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع معاد - بخش بیستم

شهدا که همان اولیاء الهی هستند بر اعمال ما ناظر و شاهد هستند. آنها از اعمال بد ما آزرده می گردند. هیچ دشمنی برای ما از نفس بدتر نیست و نفس ما را به گناه می کشاند. اولیاء به این دلیل در قیامت حاضر می شوند که آنها علاوه بر مقام شهادت مقام شفاعت نیز دارند. شفاعت به معنای همراهی و جفت شدن است. خداوند از اینکه انسان ها در کنار اولیاء الهی قرار گیرند خشنود می شود اما این بدان معنا نیست که آنها را شریک خدا قرار دهیم. همراهی با امامان در راستای توحید است و به همین دلیل موجب رضایت خداست. انسان ها علاوه بر واسطه کردن امامان می توانند به طور کامل از آنها نیز حاجت بخواهند چرا که آنان نیز اجازه ی عطا کردن خواسته را به بندگان دارند و به نوعی اختیاراتی دارند. شفاعت در نهایت باید مورد قبول خداوند واقع شود و به طور کلی هر کس در راه ولایت قرار داشته باشد می تواند مورد شفاعت قرار گیرد. استغفار هم نوعی شفاعت است و همچنین خواندن آیت الکرسی نیز شفیع قرار دادن آن است. رسول خدا (ص) نیز گاهی برای مؤمنان طلب آمرزش می کردند.
شفاعت به دو شکل تکوینی و تشریعی به انسان ها می رسد. شفاعت تکوینی خواستن حاجات از طریق اختیاراتی است که اولیاء الهی آن را دارا هستند و شفاعت تشریعی مربوط به قیامت است و همچنین استغفار در دنیا نیز نوعی شفاعت تشریعی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 41:31

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی