display result search
منو
شب قدر دروازه ورود به ملکوت - جلسه اول، سال 1399

شب قدر دروازه ورود به ملکوت - جلسه اول، سال 1399

  • 1 تعداد قطعات
  • 51 دقیقه مدت قطعه
  • 218 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با موضوع "شب قدر دروازه ورود به ملکوت"، جلسه اول، سال 1399

شب نوزدهم در واقع نسبت به شب های قدر سیادت دارد؛‌ چرا که افتتاح شب های قدر است و شب مهمی است. جمع بندی آیات قرآن و روایات رسیده از پیامبر (ص) و آنچه که از بزرگان اهل معرفت رسیده عصاره اش می شود اینکه شب قدر مهم ترین اتفاقی است که در عالم هستی همه ساله در ظرفی از زمان اتفاق می افتد. این قطعه از زمان کاملا از کرم و لطف پروردگار غنی شده است؛‌ ولی به گونه ای است که برای ما قابل درک و فهم نیست. «خیر من الف شهر» به ملکوت زمان مربوط است. مومنین به این مشرف می شوند که به مدد رحمت الهی به شهود و مشاهده ملکوت بپردازند و خداوند بابی را برای مومنین به روی ملکوت باز کرده است.

ما نباید در این ظاهر و پوسته عالم ظاهر متوقف شویم و باید با چشم عقل و دلمان به تماشای ملکوت بنشینیم. شب قدر دروازه ورود به مومنین به ملکوت زمان است. برای این که انسان بتواند به این فیوضات برسد مقدماتی وجود دارد. وجود چنین فرصتی غنیمت بزرگی است. شب قدر آن لطف خاص الهی است بر این که انسان بتواند توشه آخرت خودش را تکمیل کند. اگر انسان به بیداری باطنی برسد،‌ به درک شب قدر نائل می گردد.

یکی از باب هایی که در شب قدر گشوده می شود باب علم است؛‌ یعنی خداوند تعالی را به نام های حی و قیوم،‌ مدبر ومقدر بهتر می توانیم بشناسیم. شب قدر یک باب جدیدی به روی کسی است که بتواند درک کند.یکی دیگر از باب های دیگری که در شب قدر گشوده می شود باب جهان بینی الهی و توحیدی است؛‌ یعنی در پرتو معرفت حق به هستی شناسی می رسیم؛‌ یعنی نگاه به عالَم در پرتو اسماء حسنای الهی. اصلا شب قدر در یک معنا شناخت قدر انسان در این مجموعه شلوغ هستی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 51:41

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی