display result search
منو
معاد - بخش شانزدهم

معاد - بخش شانزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 32 دقیقه مدت قطعه
  • 464 دریافت شده
سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع معاد - بخش شانزدهم

برخی از مردم در روز قیامت به حقایق ایمان می آورند اما در آن زمان فرصت به پایان رسیده و این ایمان سودی برایشان نخواهد داشت. مجرمین در قیامت با معلولیت هایی برانگیخته می شوند که نتیجه ی اعمالشان در دنیا است. برخی دارای چهره های نورانی اند و برخی در عذاب خواهند بود. مؤمنین از صورتشان شناخته می شوند و کافران به جهنم افکنده می شوند. برخی ذلیل هستند و برخی با آتش گداخته مواجه می شوند. آنها گیاهی عجیب را می خورند که نه گرسنگی آنها را برطرف می کند و نه خشنودشان می نماید. خداوند در سوره ی واقعه به این اتفاقات اشاره کرده است.
عمل هر انسان در آن روز به او بازگردانده می شود و منظور از آن نفس عمل است. در این زمان شفاعت شامل حال برخی خواهد شد و بهشتیان و جهنمیان راهی جایگاه همیشگی خود خواهند شد. بنا بر آیات و روایات قیامت در منطقه ای تاریک اتفاق می افتد و نوری که به آن اشاره شده می تواند نور خداوند و یا امامان باشد که بعضی از جاها را روشن می نماید. انسان های مؤمن نیز با نور خود حرکت می کنند.
در بحث زنده شدن مردگان ابتدا رسول الله (ص) و بعد امام علی (ع) زنده می شوند و لباس های بهشتی بر تن می کنند و پرچمی که به دست امیر (ع) است منطقه ی حضور آنها را امن می کند. منافقین به دنبال مؤمنین به راه می افتند تا از نور آنها استفاده نمایند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 32:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی