display result search
منو
رحلت رسول الله (صلی الله) و شهادت امام حسن (علیه السلام)

رحلت رسول الله (صلی الله) و شهادت امام حسن (علیه السلام)

  • 1 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 801 دریافت شده
سخنرانی آیت الله احمد مجتهدی تهرانی با موضوع رحلت رسول الله (ص) و شهادت امام حسن (ع)

رسول خدا (ص) در لحظات آخر عمر بابرکتشان به ابن عباس فرمودند که ایشان را به مسجد ببرند. ایشان را به مسجد برده و با زحمت بر منبر نشاندند. پیامبر (ص) با مردم صحبت کرده و فرمودند که من به زودی از میان شما خواهم رفت اما دو نعمت گرانبها نزد شما به امانت می گذارم تا در نهایت به من بازگردد. آن دو نعمت قرآن و عترت (اهل بیت) است.
متأسفانه ما شیعیان بیشتر به عترت اهمیت می دهیم و اهل سنت به کتاب اهمیت بیشتری می دهند، در حالی که باید حد وسطی این میان باشد و ما بتوانیم در عین حال به هر دو این امور یکسان توجه کنیم. اهمیت به نماز جماعت در روز عاشورا می تواند نمونه ی روشنی بر این امر باشد. عزاداری برای امام حسین (ع) خوب و پسندیده است اما نماز اهمیت بیستری دارد و اصولا امام به خاطر زنده ماندن دین و بیرون آمدن ما از جهالت به شهادت رسیدند.
در زمان شهادت امام حسن (ع)، یکی از دوستان نزدیک ایشان به نام جُناده نزد ایشان رفته و متوجه مسمومیت شدید امام شدند. جناده از امام خواستند که طبیبی خبر کنند اما امام فرمودند که برای او وصیتی دارند. امام فرمودند که همواره برای سفر آخرت آماده باش. هر حقی از کسی بر گردن داری بردار و احکام دین را انجام بده. مرگ ناگهان می رسد و شاید دیگر فرصتی برای جبران نباشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 12:44

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی