display result search
منو
حیات جمادات و حیوانات

حیات جمادات و حیوانات

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 103 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع حیات جمادات و حیوانات

با استناد به آیات و روایات می توان استدلال کرد که حیات انسان چندین گونه است. یعنی موجودات عالم دارای چند رقم حیات و زندگی هستند.
1. حیات ازضع
2. حیات ضعیف
3. حیات قوی
4. حیات اقوا
حیات ازضع آن حیات و زندگی است که زمین و خاک دارند. نه نبات است و نه حیوان. این حیات به تناسب خود نیز ممات هم دارد. این نوع حیات در قرآن آمده است که خود زمین هم نوعی از حیات را دارد.
حیات ضعیف، حیاتی است که در نباتات وجود دارد. روئیدنی ها حیاتی نباتی دارند. رشد می کنند، نمو می کند و حرکت می کند، روح تکامل دارد. بی تردید همه گیاهان و همه درختان حیات دارند. زندگی نباتی بالاتر از حیات زمین است.
قسم سوم حیات عبارت است از حیات قوی. این حیات حیوانات است. حیوان موجود زنده و دارای حیات است. در دنیا جمادات، نبادات و حیوانات وجود دارد اما در عالم آخرت همه موجودات حیوان هستند. همان حیات حیوانی را نیز انسان دارد.
قسم چهارم حیات، حیات اقواء است که آن عبارت است از حیات روح انسان است. حیات بدن به این است که روح در آن هبوط کرده باشد. اما حیات روح غیر از حیات بدن است. همه حیاتها از بین می روند و می میرند، اما آن حیاتی که مرگ ندارد و انسان را خلیفه الله می کند حیات روح و روان انسان است. کسی که معارف الهی را درک کرده و اخلاق رذیله را از خود دور کرده و زشتی های کردار را کنار گذاشته است این روح حیات و زندگی دارد.
همه انسانها نسبت به هم مسئول هستند و با هدایت دیگران، آنها را باید زنده کرد. روح به وسیله مرگ کمالش را از دست نمی دهد. روح به وسیله مرگ تکامل پیدا می کند. علوم و مقامش بالاتر می رود. مرگ برای انسان، مرگ بدن است و انسان مرگ روحی ندارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:37

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی