display result search
منو
آفتها و آسیبهای انسان در زندگی

آفتها و آسیبهای انسان در زندگی

  • 1 تعداد قطعات
  • 42 دقیقه مدت قطعه
  • 969 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین مومنی با موضوع آفتها و آسیبهای انسان در زندگی

قرآن کریم در سوره مبارکه معارج آیه 19 تا 25 برای انسان به یک مجموعه از آفتها اشاره می کند. و انسان به حکم انسان بودنش از این آفتها مصون نیست مگر این که کارهایی را انجام بدهد و در آیه 25 معارج، خداوند راهکار نجات از این آفتها را بیان می کند. این آفتها را خداوند این گونه بر می شمارد:
1. انسان، حریص و کم طاقت است. و برای رسیدن به خواسته ها و مقاصدش بسیار عجول است. انسان باید به آرامی به خواسته هایش برسد.
2. انسان در مقابل گرفتاری ها و اذیتهای روزگار زود بی طاقت شده و به جزع و فزع می افتد. این گرفتاریها انسان را از وادی غفلت، به خداوند نزدیک می کند و این ابتلائات و گرفتاریها ما را به یاد خداوند می اندازد لیکن همه این گرفتاریها به اندازه ظرفیت و توان انسان است.
3. در مقابل خیری که به او می رسد، طالب دنیا شده و دیگران را هم نیز از خیر خود محروم می کند. و در برابر این خیری که به او رسیده، به جای این که شکر خدا را بکند، غرور و تکبر او را می گیرد.
در آیه 25 سوره معارج، خداوند نمازگزاران و نماز را، راهکار نجات از این گرفتاری ها برای انسان بیان می کند. و انسان نمازگزار و کسی که دائم در حال نماز است و وقت نماز و حق نماز را به جا می آورد به رستگاری و نجات می رسد. نماز شر و ریشه آفتهای ذکر شده را در درون انسان از بین می برد.
در ادامه خطیب محترم همه جوانان را توصیه به ازدواج کرده و بیان می دارد که خداوند رزاق و روزی دهنده انسان است و انسان نباید به دلیل فقر و بی پولی ازدواج نکند.
پیامبر با بیان حدیثی نماز را این گونه توصیف می کند که نماز مثل نهر جلوی خانه شما است که شما هر روز به وسیله این نهر خود را پاک و تمیز می کنید.
در حقیقت نماز، حکم کفاره گناهان را دارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 42:25

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی