display result search
منو
وظیفه ی زنان پیامبر (ص) و وظیفه ی افراد الگو در جامعه

وظیفه ی زنان پیامبر (ص) و وظیفه ی افراد الگو در جامعه

  • 1 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 109 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با موضوع وظیفه ی زنان پیامبر (ص) و وظیفه ی افراد الگو در جامعه

خداوند در برابر توسعه خواهی و دنیا گرایی همسران پیامبر (ص) که بعد از فتوحات و به دست آوردن غنایم از جنگ ها صورت پذیرفت، آیه ای را نازل می کند و به همسران پیامبر (ص) عاقبت دنیا گرایی و آخرت گرایی را گوش زد می کند.
در حقیقت از این آیه و از این سخنان به نکاتی آموزنده پی می بریم:
نکته ی اول، این هشدار و گوشزد خداوند به همسران پیامبر ناشی از این است که آن ها را الگوی جامعه می داند و این دنیا گرایی باعث تأثیر پذیری دیگران از آن ها می شد.
نکته ی دوم، مسئولیت اجتماعی با مسئولیت خانوادگی بسیار متفاوت است. همه مدیران باید متوجه مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی خود باشند. رسالت اجتماعی ایجاب می کند که به هر خواسته ای پاسخ مثبت داده نشود.
نکته ی سوم، انسان باید از دنیا محوری و دنیا طلبی پرهیز کند. این منافاتی با استفاده از مواهب دنیا ندارد، بلکه اسلام با دنیا طلبی و این که آمال و آرزوهای خود را در دنیا ببینند، مخالف است.
نکته ی چهارم، انسانی که خواهان خدا، پیامبر (ص) و آخرت هست، تنها با ساده زیستی و با گفتن به حقانیت خدا و پیامبر (ص) به جایی نمی رسد بلکه باید اعمال و رفتار نیکو انجام دهد که به آنها محسنین گفته می شود.
نکته ی پنجم، اگر کسی دنیا طلبی و دنیا گرایی را کنار گذاشت، قرآن کریم، وعده ی اجر عظیمی از سوی خداوند به بندگانش داده است.
قرآن به زنان پیامبر (ص) هشدار می دهد که اگر گناه و اشتباهی از سوی شما اتفاق افتد، عذاب و جرم شما دو برابر است. یکی به خاطر نفس گناه و دیگری به دلیل انتساب با پیامبر (ص). این قاعده در مورد پاداش و اجر کار صالح نیز صادق است.
بعضی از گناهان، به دلیل شرایطی خاصی مضاعف خواهد شد. مثلا گناه در ماه های حرام، در مکان های خاص، برای انسان های الگو در جامعه، اصرار در انجام گناهان صغیره، انجام دادن گناه علنی و آشکار.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 29:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی