display result search
منو
تمام هستی برای مومن جلوه ی رحمت الهی است

تمام هستی برای مومن جلوه ی رحمت الهی است

  • 1 تعداد قطعات
  • 30 دقیقه مدت قطعه
  • 153 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با موضوع "تمام هستی برای مومن جلوه ی رحمت الهی است"

کل جهان هستی جلوه ای از رحمت الهی هست و این رحمت عامل آسانی و راحتی است. مومن در کل هستی با آرامش زندگی می کند چون کل هستی را جلوه ی رحمت پروردگار می داند.

در قرآن کریم، سوره ی بقره آیه ی 90 اشاره به غضب خداوند دارد. مضمون این آیه این است که کسانی که به آیات الهی کفر ورزیدند، معامله ی بدی کردند و خشم خدا را خریدند به این خاطر که اعتراض کردند که چرا قرآن بر ایشان نازل نشده است.

آیه ی 164 سوره بقره اشاره به رحمت الهی دارد. مضمون این آیه این است که همانا در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و حرکت کشتی ها و حرکت بادها و باراش باران و ...نشانه های رحمت الهی برا کسانی است که عقل دارند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 30:17

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی