display result search
منو
تفسیر آیه 38 سوره مائده

تفسیر آیه 38 سوره مائده

  • 1 تعداد قطعات
  • 11 دقیقه مدت قطعه
  • 139 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی با موضوع تفسیر سوره مائده- آیه 38

کلمه‏ «نکال» به معناى امر بازدارنده است. قوانین جزایى اسلام براى بازدارندگى است، نه انتقام‏جویى. «نکال» به عقوبتى گفته مى‏ شود که مایه‏ عبرت دیگران باشد.
در این آیه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است، ولى در آیه‏ دوّم سوره‏ نور که حکم زنا بیان شده، ابتدا زن زناکار، سپس مرد زناکار یاد شده است، شاید به خاطر آن که در سرقت، نقش مردِ خلافکار بیشتر است و در زنا، نقش زنِ خلافکار.
از مرحوم سید مرتضى علم‏ الهدى (از علماى هزار سال قبل) پرسیدند: چرا دستى که پانصد مثقال طلا دیه دارد، به خاطر یک چهارم مثقال دزدى، قطع مى‏ شود؟ پاسخ فرمود: «امانت»، قیمت دست را بالا مى‏ برد و «خیانت»، ارزش آن را مى‏ کاهد.
طبق روایات، مقدار قطع دست، چهار انگشت است و باید انگشت شست و کف دست باقى بماند. مقدار مالى هم که به خاطر آن دست دزد قطع مى‏ شود، باید حداقل به قیمت یک چهارم دینار (یک چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم باید در مکان حفاظت شده باشد، نه در مثل کاروانسرا، حمّام، مسجد و اماکن عمومى. سارق نیز باید از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع نمى‏ شود. همچنین اگر کسى در سال‏هاى قحطى از روى اضطرار، مواد غذایى را سرقت کند دستش قطع نمى‏ شود. البتّه در تمام مواردى که دست قطع نمى‏شود کیفرهاى دیگرى در کار است که تفصیل آن در کتب فقهى آمده است. [
پیامبر اسلام‏، بدترین نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن رکوع و سجود دانسته‏ اند.
اجراى این احکام، نیاز به حکومت و قدرت و نظام و تشکیلات دارد، پس اسلام، دین حکومت و سیاست است.
اسلام، قبل از بریدن دست، بر اهمیّت و لزوم کار و اداره‏ زندگى فقرا از طریق بیت ‏المال و بستگان نزدیک و قرض‏ الحسنه و تعاون و... تأکید مى‏ کند، ولى با این حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نیست.
سیستم جزایى دنیا، چون تنها به زندان و جریمه‏ مالى تکیه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است.
قطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى و مایه‏ جلوگیرى از لغزش مجدّد او و دیگران است. «فاقطعوا ایدیهما»

پیام ها
1- کیفر زن و مرد دزد یکسان است. «السارق و السارقة»
2- باید امنیّت جامعه را با قاطعیّت حفظ کرد. «فاقطعوا»
3- جریمه و کیفر سنگین، بازدارنده از دزدى است. «نکالا»
4- در قوانین کیفرى اسلام، علاوه بر تنبیه مجرم، عبرت دیگران هم مطرح است. «نکالاً»
5 - در اجراى حدود الهى، نباید تحت تأثیر عواطف قرار گرفت. «فاقطعوا»
6- با اینکه قطع دست از طرف قاضى و حاکم است، امّا خداوند به همه مؤمنین خطاب مى ‏کند، «فاقطعوا ایدیهما» تا آنان زمینه‏اجراى حدود الهى را فراهم کنند.
7- مالکیّت شخصى و امنیّت اجتماعى به قدرى مهم است که به خاطر آن، باید دست دزد قطع شود. «فاقطعوا»
8 - اعمال قدرت، باید حساب شده باشد. «عزیز حکیم»
9- فرمان قطع دست دزد، جلوه‏ اى از عزّت و قدرت خداوند است. «فاقطعوا... عزیز حکیم»

منبع: پایگاه درس هایی از قرآن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 11:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی