display result search
منو
ارزشهای ماه رمضان- بخش دوازدهم

ارزشهای ماه رمضان- بخش دوازدهم

  • 2 تعداد قطعات
  • 39 دقیقه مدت قطعه
  • 73 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "ارزشهای ماه رمضان"، بخش دوازدهم، سال1402

در آیه ی 14 سوره ی "آل عِمران" آمده است: "محبّت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهای ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم، جلوه داده شده است." اگر انسان به گونه ای دلبسته ی این محبوب های مادّی شود که آنها را معبود خود قرار دهد، دچار رکود خواهد شد و به رشد و کمال معنوی نخواهد رسید.
بعضی از همسران، نه تنها معبود انسان نمی شوند که مایه ی رستگاری و کمال انسان هستند و در بهشت نیز، همنشین شوهران خود خواهند بود. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: "خدیجه، همسر من در دنیا و آخرت است."
باید مراقب باشیم که نعمتهای دنیوی را معبود خود قرار ندهیم؛ بلکه از آنها برای تقرّب به پروردگار استفاده کنیم.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی