display result search
منو
قرآن از دیدگاه حضرت زهرا (س) - بخش اول

قرآن از دیدگاه حضرت زهرا (س) - بخش اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 46 دقیقه مدت قطعه
  • 84 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " قرآن از دیدگاه حضرت زهرا (س) - طلوع خیر در پرتو عنایت خداوند به بنده" - بخش اول - فاطمیه 98

بنا بر روایات حضرت زهرا (س) می فرمایند که ارتباط با قرآن محبوب من است. حضرت زهرا (س) بعد از رحلت رسول خدا (ص) بارها به این نکته اشاره کرده و آن را به یادآوری کردند. هیچ خیری جز با لطف خدا آغاز نمی شود و ریشه همه آفات و شرها شیطان است. اتصال به خداوند از طریق قرآن و ائمه (ع) می تواند انسان را از شر شیطان محفوظ بدارد. گاهی شرها و آفات از جانب خود انسان به او می رسد که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد.

دعای جوشن کبیر به درستی صفات خداوند را بیان می کند و توضیح می دهد و فهم آن شرط سیر فکری و قلبی امکان پذیر است. اگر انسان با این دیدگاه به دنیا بنگرد چیزی جز زیبایی نخواهد دید. بدبینی انسان از بی دینی و نبود ایمان او می آید و انسان با ایمان همه چیز را از خدا می داند و خدا چیزی جز زیبایی نیست. نگاهی به توصیف های امام علی (ع) و حضرت زینب (س) از دنیا به خوبی این امر را نشان می دهد. هیچ مخلوقی به ذات شر نیست و شرها از خود موجودات به آنها می رسد و غیر آن هر چه هست از خداست و خدا منشأ خوبی هاست. البته شرهایی نیز از دیگران به ما می رسد که از معصیت آنان می آید و خداوند در مقابل آن را برای انسان جبران می کند. گاهی نعمت هایی از انسان گرفته می شود و انسان نباید اعتراض کند چرا که حتما خیری در این محرومیت برای او وجود دارد که از آن باخبر نیست و انسان باید در همه حال تسلیم امر خداوند باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 46:29

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی