display result search
منو
احسن اعمال

احسن اعمال

  • 1 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 93 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علی ثمری با موضوع احسن اعمال

یکی از اهداف عالیه ی آفرینش ابتلا است و خداوند بهترین عمل را از ما می پذیرد. خداوند چند نمونه این ها را برای ما بیان کرده است. ولایت مداری و پیروی از ولایت یکی از اصول سفارش شده در دین ما است و امام جعفر صادق (ع) به آن سفارش کرده اند. برقراری حکومت اسلامی همواره یکی از دغدغه های اولیاء الهی بوده است و با نگاهی به تاریخ می توان این موضوع را درک کرد.
امام صادق (ع) در زمان حیاتشان اسلام ناب را به مردم معرفی کرده و راه را نشان دادند اما عده ای بر باورهای غلط خود استوار ماندند و عده ای دیگر با پیروی از این امور در گروه نجات یافتگان قرار گرفتند. تابعین از خدا و رسول، عاقبت به خیر خواهند شد و به هدف والای خود خواهند رسید. شاگردان بسیاری در مکتب امام صادق (ع) تربیت شدند و به گوشه و کنار فرستاده شدند تا اسلام ناب را به مردم معرفی نمایند. امام نیز هیچ گاه از مواضع خود عقب نشینی نکرد و همواه در این راه ثابت قدم بود. امام به مردم نشان داد که زمین هیچ گاه از حجت خالی نبوده و نخواهد شد و این یک اعجاز است. وظیفه ی همه ی ما فقط و فقط پیروی از امام است حتی زمانی که امام غایب هستند. امام غایب به وسیله ی واسطه هایی از خود مردم با آنها در ارتباط بوده و امر هدایت را انجام می دهد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 34:11

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی