display result search
منو
اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش چهارم) - انگیزه های دین داری

اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش چهارم) - انگیزه های دین داری

  • 1 تعداد قطعات
  • 19 دقیقه مدت قطعه
  • 146 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی با موضوع اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش چهارم) - انگیزه های دین داری

دین داری نشانه ی عقل تکامل یافته ی انسان ها است و فرد دین دار همه ی احتمالات ممکن را در نظر گرفته است. برای مثال هر کشوری بخش زیادی از بودجه را صرف ارتش می کند تا اگر جنگی پیش آمد، ارتش وارد عمل شود. این در صورتی است که شاید هیچ گاه جنگی پیش نیاید اما ارتش باید همواره آماده باشد. پس محاسبه ای و قیامتی باشد یا نباشد، انسان ها باید دین دار باشند تا با خیال راحت زندگی نمایند. این طور است که مشخص می شود دین داری اگر نفعی نداشته باشد، ضرری نیز برای انسان ندارد. عقل با توجه به این محاسبات به انسان می گوید که بهتر است دین دار باشد تا مُتضرر نشود. انسان با ایمان بهتر است همواره قرآن را محور اعمالش قرار دهد تا به سعادت برسد.
بی اعتنایی به دین علت های مختلفی دارد :
1. هوس ها
2. طاغوت ها
3. تبلیغات و تحلیل های غلط
4. تبلیغات سوء
5. عدم شناخت صحیح از واژه ها
6. اضافه شدن خرافات
7. عملکرد دین داران
تمامی آیات تذکر و سؤالی در قرآن به فطرت او اشاره دارند. چرا که این آیات قصد یادآوری اموری را برای انسان دارند که از یاد برده است. این نشان می دهد که این ویژگی ها به طور فطری در انسان ها بوده و حالا از دست رفته و یا فراموش شده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 19:47

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی