display result search
منو
اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش دوم) - انتخاب دین

اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش دوم) - انتخاب دین

  • 1 تعداد قطعات
  • 20 دقیقه مدت قطعه
  • 207 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی با موضوع اصول عقاید اسلامی، توحید (بخش دوم) - انتخاب دین

انسان ها از راه خالق می توانند دین را به شکل درست انتخاب نمایند. راه خالق انسان را ساخته و هدایت می نماید. سازنده ی همه ی هستی خداوند است پس روشن است که تنها خداوند می تواند با توجه به شناخت کلی که از هستی دارد، او را در مسیر درست هدایت نماید.
امتیازات راه خداوند را می توان این طور برشمرد :
1. مطابق با فطرت بودن
فطری بودن هر امری یعنی در هر زمان، در هر مکان، در هر رژیم و در هر سنی بشود از آن بهره برد. نمونه ی روشن این مورد علاقه ی مادر به فرزندش است. انسان به طور فطری همواره به دنبال پیدا کردن سرچشمه ها است. این انسان متحیر احتیاج به یک راهنما دارد.
نماز نوعی تشکر از خداوند است. سپاسگزاری امری فطری در همه ی موجودات است. برای مثال درخت در مقابل رسیدگی به ما میوه خواهد داد و این در سرشت او نهاده شده است. پس ریشه ی امور دینی نیز در فطرت ما نهاده شده است که باید بروز داده شود.
2. جامع بودن
قرار گرفتن در مسیر الهی به قدری جامع و کامل است که همه چیز را به موقع به ما آموزش خواهد داد. هیچ موضوعی وجود ندارد که دین در مورد آن صحبتی نکرده و دستوری بیان نکرده باشد.
3. امیدبخش بودن
4. قداست داشتن
5. با عقل سازگار بودن
6. عمیق بودن
دین همانند یک کارخانه ی ماشین سازی در چندین مرحله انسان سازی می کند:
1. کشف
خلافت در زمین را باور کنیم.
2. استخراج
خروج از تاریکی ها به سوی نور
3. ذوب شدن
مناجات و بندگی
4. قطعه سازی
کنترل همه چیز و الهی بودن
5. مونتاژ
اتحاد همه ی ساخته شده ها و اتصال به هستی با همه ی وجود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 20:48

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی