display result search
منو
آخرین فرمایشات پیامبر (صلی الله)

آخرین فرمایشات پیامبر (صلی الله)

  • 1 تعداد قطعات
  • 35 دقیقه مدت قطعه
  • 97 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام کاظم راشد یزدی با موضوع آخرین فرمایشات پیامبر (ص)

روانشناسان بر این باورند که یکی از تفاوت های عمده میان انسان و حیوانات نطق بشر است. نطق، دورغ را نیز در بر می گیرد و بنابراین این مشخصه خاص انسان است. برخی حیوانات مانند روباه نیز به مکر و حیله معروف اند اما این حیله در غریزه شان است و هیچ تکاملی نمی یابد. اما انسان اگر دروغ بگوید با گذشت زمان آن را رشد می دهد و تکامل می بخشد. ریا یکی از محصولات دروغ در این زمینه است.
رسول خدا (ص) در حال احتضار بودند که از ایشان پرسیده شد که رئوس سنت اسلام را بازگو کند. ایشان در همان حال به خاطر عشق به نزدیکانشان آن را بیان کردند.
1.عقل ریشه ی دین است.
2.علم اسلحه ی فرهنگ است.
3.صبر پوشش انسان است.
4.سرمایه ی من محبت به مردم است.
5. نماز نور چشم من است.
در کنار بستر رسول خدا (ص) نزدیکانشان نشسته بودند و بی قراری می کردند. ایشان فاطمه (س) را خواستند و چیزی گفتند که ایشان آرام شدند. بعد از رحلت ایشان از فاطمه (س) پرسیدند که پدر در زمان وفات چه چیزی را در گوش شما نجوا کردند که آرام شدید. ایشان فرمودند که پدر بشارت داد که اولین فرد از افراد خانواده که به من ملحق می شود تو هستی و این بشارت از سوی جبرئیل است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 35:45

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی