display result search
منو
ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش نهم

ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش نهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 42 دقیقه مدت قطعه
  • 80 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی با موضوع ابعاد وجودی انسان آزاده

بعد از حادثه و قیام کربلا، عده ای از انسان که از عمل خود چه شرکت در جنگ و چه در دعوت امام حسین (ع) به کوفه و عدم حمایت و پشتیبانی از ایشان، اظهار پشیمانی کردند که به آنها توابین گفته می شود.
واژه ندامت و پشیمانی هفت مرتبه در قرآن آمده است. اصرار در انجام کار زشت لجاجت است و پشیمانی بعد از انجام گناه ندامت است که این ندامت در مقابل لجاجت است.
ندامت و پشیمانی دو گونه است. یک نوع پشیمانی قابل جبران است و نوع دیگر قابل جبران نیست و پشیمانی دیگر علاج عملکرد انسان نیست.
عوامل پشیمانی از عمل عبارتند از:
1. کوتاهی در کار خیر
2. شرارت، گناه و غضب
3. اعتماد به دیگران بدون آزمایش و امتحان آن
4. ظلم و ستم به دیگران
5. عجله کردن و عاقبت کار را ندیدن
در ادامه بحث حدیثی از امام جواد (ع) بیان می شود که فرمودند اگر سه چیز در زندگیتان باشد پشیمان نمی شوید. آن سه چیز عبارتند از:
1. شتاب زده عمل نکنید. چه در زندگی، چه در کار، چه در ازدواج
2. با انسانهای مختصص مشورت کنید.
3. به خدا توکل کنید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 42:18

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی