display result search
منو
ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش ششم

ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 46 دقیقه مدت قطعه
  • 48 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی با موضوع ابعاد وجودی انسان آزاده

حریت و آزادی با استناد به کلام امام حسین در غروب عاشورا که فرمودند اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید، مورد بحث و بررسی است. گفته شد که انسانهای که آزاده نیستند و دست به ظلم، مکر، دروغ گویی می زنند اینها در درون و شخصیت خود احساس حقارت و بی هویتی و از خودباختگی و خودکم بینی می کنند.
عبادت سه قسم است.
1. عبادت تجار و کاسب کارانه. این افراد به طمع اجر و پاداش از سوی خداوند دست به عبادت خداوند می زنند.
2. عبادت بردگان، عبید. این افراد از روی ترس و وحشت عذاب و عدالت خداوند را عبادت می کنند.
3. عبادت احرار: این افراد به صرف اینکه خداوند به آنها نعمتهای فراوان داده اند و به جهت شکرگزاری از نعمتهای خداوند، به عبادت آن می پردازند.
چهارمین نشانه انسانها حر و آزاده، این است که مردم را به وحشت نمی اندازند و رعب و ترس بین مردم ایجاد نمی کنند. بنابراین افرادی که بین مردم رعب، وحشت و ترس ایجاد می کنند، این افراد از حریت و آزاده به دور هستند.
لیکن انسانهای که در این دنیا مردم را به وحشت می اندازند، در روز قیامت با اندام های بدون پوست محشور می شوند و مورد ترس دیگران قرار می گیرند.
با استناد به روایات و احادیث شاخص ها و فروع ایجاد وحشت در بین مردم که از حریت و آزادگی دورند عبارتند از:
1. گمان بد: خداوند نماز و روزه و اعمال انسان را به خاطر اینکه در دل خود سوء ظن نسبت به کسی دارد قبول نمی کند. انسانها باید نسبت به هم حسن ظن داشته باشند.
2. نگاه: انسانی که با نگاه خود سعی در تحقیر، ترس و حقارت دیگران دارد. این افراد در روز قیامت، با خواری وارد صحرای محشر می شوند.
پیغمبر خدا فرمودند که من دوست دارم چند تا کار بعد از من سنت بشود. یکی از آنها سلام به بچه ها کردن است. دومی، نشستن با فقرا، سومین نشستن روی زمین،
3. غم به دل کسی نشاندن.
4. تحقیر کلامی. اگر انسانی، مومنی را به خاطر فقر و نداری تحقیر کند، خداوند او را مشهور به بدی وارد صحرای محشر می کند.
5. پرونده سازی. کسی که با ورود به زندگی خصوصی افراد و تجسس کردن در زندگی آنها دنبال پرونده سازی علیه آن هستند.
6. ایجاد وحشت در عموم مردم. احتکار، ایجاد جنگ روانی، وحشت سیاسی، وحشت اقتصادی اینها مصادیق ایجاد وحشت در عموم مردم است.
7. تجسس و ورود و پیگیری زندگی خصوصی مردم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 46:10

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی