display result search
منو
ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش چهارم

ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 46 دقیقه مدت قطعه
  • 51 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی با موضوع ابعاد وجودی انسان آزاده

در جلسه قبل بیان شد که یکی از شاخصه های انسان حر و آزاده این است که از خدعه و نیرنگ به دورند. دومین شاخصه و نشانه انسان حر و آزاده این است که رعایت حقوق مردم را می کنند.
نادیده گرفتن حقوق مردم باعث ذلت انسان می شود. رعایت حقوق مردم یک امر فطری و درونی است و این حقوق حتی بر حقوق خدا نیز ارجحیت و برتری دارد.
بالاترین عبادت، ادای حقوق و دِین مردم است. مردم نیز عبارتند از پدر، مادر، اقوام، خویشاوندان، استاد، شاگرد و هر انسانی که با نوعی با آنها برخورد و معاشرت داریم.
مردم در سه چیز با هم برابر و مساویند:
1. مردم در برابر رعایت حقوق با همدیگر مساویند.
2. مردم در برابر حدود نیز با همدیگر مساویند.
3. مردم در رابطه با اجرای حدود و بیت المال نیز برابرند.
یکی از آسیب های اجتماعی درجامعه ما عبارت است از عدم شناخت حقوق افراد نسبت به همدیگر و عدم رعایت این حقوق است.
در حادثه کربلا این عدم رعایت حقوق نظامی از سوی سپاه دشمن، باعث چنین رسوایی برای آنها در جامعه مسلمین شد.
امیرالمومنین در نامه خود به امام حسین مجتبی (ع) که در نامه 31 نهج البلاغه به آن پرداخته شده است توصیه هایی را به فرزند خود می کند که هفت مورد آن در مورد رعایت حقوق مردم است که عبارتند از:
1. هر چیزی برای خودت دوست داری برای مردم هم دوست داشته باش.
2. اگر دوست نداری بر تو ظلم روا بشود به دیگران ظلم نکن.
3. اگر دوست داری دیگران به تو کمک کنند، تو نیز به دیگران کمک کن.
4. از آنچه برای خود می پسندی برای مردم هم بپسند.
5. مطلبی که به آن یقین نداری آن را بازگو نکن.
6. آنچه که دوست نداری بشنوی، به دیگران نیز نگو.
7. چیزی که برای نفس خودت زشت و قبیح است برای نفس دیگران هم زشت و قبیح بدان.
لیکن تغییرات عقیدت و فکری در طول زندگی برای انسان به دو گونه رقم می خورد. یک تغییرات تدریجی. دوم تغییرات آنی که حر شخصیتی است که با تغییرات آنی سرنوشت خود را تغییر داد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 46:05

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی