display result search
منو
اخلاق انسانی

اخلاق انسانی

  • 1 تعداد قطعات
  • 19 دقیقه مدت قطعه
  • 563 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام استاد مرتضی مطهری با موضوع اخلاق انسانی

بزرگترین و بلندقدرترین مردم کسی است که دنیا برایش بی ارزش است و خود را بسیار برتر از دنیا می داند. این امر از اهمیت دادن به نفس سرچشمه می گیرد. یکی از کارهای پسندیده در نزد صوفیان تکدی وگدایی کردن است. این امر نفس انسان را بی ارزش می کند و تمرینی برای حاضر شدن در پیشگاه خداوند است. به طور کلی در دین اسلام دست گدایی به سوی کسی دراز کردن نکوهش شده چرا که خاری انسان را به دنبال خواهد داشت. انسان فقط وفقط باید محتاج به خداوند باشد. بهتر است انسان در هر امری میانه رو باشد و اعتدال را رعایت کند. انسان اگر از نفس خود چیزی را ببخشد دیگر باز نخواهد گشت و انسان آزاد آفریده شده تا بنده ی کسی جز خالق نباشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 19:41

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی