display result search
منو
آثار اعتقاد به اینکه روزی دهنده خداست

آثار اعتقاد به اینکه روزی دهنده خداست

  • 1 تعداد قطعات
  • 27 دقیقه مدت قطعه
  • 144 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید محمدباقر حسینی اراکی

انسانها باید شاخصه های عبودیت و بندگی را با تلاش و کوشش و تهذیب کسب کنند زیرا انسانها زمانی سعادتمند می شوند که ظرف زندگی خودشان را در ظرف بندگی خدا محقق کنند.
بندگی کردن برای خدا فقط جنبه فردی و عبادی ندارد بلکه در حوزه اجتماعی و اقتصادی هم باید بندگی و طاعت خدا را انجام بدهیم.
بندگان خوب خدا از نظر اعتقادی دارای ویژگی های زیر هستند:
بنده خوب خدا کسی است که در حوزه اقتصاد زندگی خود، یک اعتقاد، یک باور و یک یقین پولادین نسبت به رزاقیت خداوند داشته باشد و در واقع در رزاقیت خداوند موحد باشد.
هدف و غایت آفرینش در کلام قرآن مجید عبارت از بندگی و عبد خدا بودن و اطاعت از خداوند است.
آثار بندگی خداوند عبارتند از:
1. شاکر شدن انسان. بعضی از نارضایتی انسان ها از زندگی ناشی از عدم شکر گزاری از نعمات خداوند است.
2. آرامش و تسکین قلوب پیدا کردن انسان. یعنی باور و اعتقاد قلبی به رحمانیت و رحیم بودن خداوند، برای انسان آرامش به همراه می آورد.

امام صادق (ع) زندگی خود را بر این امور استوار کرده بودند که عبارتند از:
1. یقین و باور قلبی داشتن به این موضوع که باید تکالیف و وظایف شرعی خود را شخصاً انجام دهم.
2. یقین و باور داشتن به مرگ و آماده شدن برای مرگ
3. حیاء داشتن در برابر خداوند

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 27:28

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی