display result search
منو
رحمت الهی- بخش پنجم

رحمت الهی- بخش پنجم

  • 2 تعداد قطعات
  • 40 دقیقه مدت قطعه
  • 43 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "رحمت الهی"، سال1401

در آیات و روایات، به اهمیّت "حکمت" اشاره شده است. در آیه ی269 سوره ی "بقره" آمده است: "وَمَن یُؤتَ الحکمَةَ فَقَد اوتِیَ خَیراً کَثِیراً." یعنی: "و آنکه به او حکمت داده شود، بی تردید، او را خیر فراوانی داده اند." رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: "هر که چهل روز، خود را برای خدا خالص کند، خدا چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری خواهد نمود."
حکیمان بر این باورند که از کوچکترین اجزاء جهان هستی تا بزرگترین مخلوقات مادّی، همگی بر پایه ی عشق و محبّت، آفریده شده اند. "حافظ" در این باره می گوید: طُفیل هستیِ عشقند آدمیّ و پَری * ارادتی بنما تا سعادتی ببَری
"مادر" یکی از بزرگترین جلوه های محبّت در عالَم هستی است. به رسول خدا صلّی الله علیه و آله گفتند: "جوانی در حال جان دادن است. ولی زبانش به گفتن شهادتین، باز نمی شود." به مادر آن جوان فرمود: "آیا از او راضی هستی؟" گفت: "نه؛ مرا بسیار آزار می داد." رسول خدا از او خواست از فرزندش راضی شود. ولی او گفت: "از پسرم راضی نخواهم شد." آن حضرت به اصحابش فرمود: "هیزم بیاورید و آتش درست کنید تا جوان را در آتش بیندازیم." مادر با شنیدن این سخن پیامبر، گفت: "پسر مرا می خواهید بسوزانید؟!" پیامبر اکرم فرمود: "این، آتشی کوچک از آتشهای دنیاست و هرگز با آتش دوزخ، قابل مقایسه نیست." زن، با شنیدن این کلام حضرت، گفت: "من از فرزندم راضی شدم." جوان، شهادتین گفت و با ایمان و عاقبت به خیری، از دنیا رفت.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    خفن بود

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی