display result search
منو
رستگاری در زندگی، جلسه اول

رستگاری در زندگی، جلسه اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 38 دقیقه مدت قطعه
  • 127 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری با موضوع "رستگاری در زندگی"، جلسه اول، سال 1396

خدای تبارک و تعالی است سنت های خودش و قوانین خودش را در بعضی جاهای قران با قسم یاد کرده است. یکی از بهترین اعمال در اماکن متبرکه تلاوت قرآن است و باید از معصومین طلب فهم قرآن کنیم. خداوند در سوره شمس یازده قسم آورده است تا اصلی را به ما بفهماند. خدای عالم بارها قسم خورده است و فرمو ده است: «کسی سعادتمند می ‌شود که اهل تزکیه و زندگی پاک باشد.» کسی که از راه غلط به سوی خوشبختی برود بدبخت می شود. کسانی که از طریق باطل به جایی می رسند یک جولانی دارند اما به هر حال پایان می یابد. خدا قسم می خورد و یک قاعده‌ای را به انسان می گوید، انسان اگر قاعده هر چیزی را بداند و رعایت کند سختی ها و او آسان می شوند. بعضی انسانها نسبت به همه چیز شاکی هستند، اینها افرادی هستند که قاعده خلقت سخت را نمی دانند و رعایت نمی کنند اما بعضی انسان ها در همه حال شاکر هستند اینها قاعده را رعایت کرده‌اند. خدا ما انسان ها را با سختی خلق کرده است اما اگر قاعده را بدانیم راضی به رضای الهی می شویم. خدا در قرآن می فرماید: «همه دنیا را برای تو انسان خلق کردم و تو را برای خودم خلق کردم تا بندگی من را بکنی و اگر بنده من باشی همه عالم را مسخر تو می گردانم.» خداوند قسم خورده است که این عالم مانند اعماق دریاست که زندگی کردن در آن دشوار است، کوچکترین و بزرگترین ماهی ها در آنجا زندگی می کنند چون قانون در ته دریا را می دانند. قانون آرامش در دنیا خواندن قرآن، فهم قرآن وعمل به قرآن است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 38:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی